Tuesday, August 23, 2011

Ännu en ny hundsjukdom

i Sverige, tänk att smittskyddarna fick rätt om vad som skulle hända med öppna gränser.

Info finns på Jordbruksverkets hemida Brucella Canis

No comments: