Sunday, May 19, 2013

Vår eller försommar


Rensning av gamla prylar pågår, en soffa på väg till sopen blev en rolig klättersak.

Robert vår gammelgubbe hänger i, han förfogar numera över hundgården. När hundarna är ute springer han efter dem på insidan av sitt staket. Han vill vara där hundarna är.

Thursday, May 2, 2013

Backträning

Konditionsträning och muskelbyggning i sandtaget. Tröttast Dessi, latast Nina, gladast hundarna, Charley, Icky och Silver.