Friday, November 26, 2010

Silver

Basfakta


Kemisk tecken: Ag

Atomnummer: 47

Naturliga isotoper: 107Ag (51,82 %), 109Ag (48,18 %)

Radioaktiva isotoper med masstal mellan 96 och 122: bl.a. 110mAg (halveringstid 249,8 d), 111Ag (7,47 d)

Relativ atommassa: 107,8682

Elektronkonfiguration i grundtillstånd: [Kr]4d105s1

Jonisationsenergi Ag→Ag++e-: 731,0 kJ/mol

Elektronegativitet (Pauling): 1,93

Elektronaffinitet Ag+e-→Ag-: 125,7 kJ/mol

Oxidationsstadier: 0, +1, +2, +3

Atomradie: 144,4 pm

Jonradie: Ag+ 113 pm, Ag2+ 89 pm

Kovalent radie: 134 pm

Smältpunkt: 961,9 °C

Kokpunkt: 2 212 °C

Smältentalpi: 11,3 kJ/mol

Ångbildningsentalpi: 255,1 kJ/mol

Densitet: 10 500 kg/m3 (20 °C),

9 345 kg/m3 (vätska vid smältpunkten)

Elektrisk resistivitet: 1,59·10-8 ohm m (20 °C)

Termisk konduktivitet: 429 W/m K (27 °C)

Hårdhet (Mohs): 2,5–4


Känt sedan forntiden.

No comments: