Tuesday, September 22, 2009

Att leva med lånad dator

Mitt nätverkskort har kraschat så jag är utan internet på min dator. Jag borde kolla alla kablar oesv så att det inte är ngt sånt som spökar men kommer mig inte för eller hinnr inte. Så just nu så lever jag ett ett liv med lånade stunder framför Anders dator, vilket jag hållit på med i ett par veckor nu. Mailen läser jag via webmail och den är knökfull så svara på mail kan jag inte längre. Nåja endera dagen måste jag ta tag i skiten.

No comments: