Wednesday, March 20, 2013

Löptider = Jobbiga tider

Ickys hormonnivå är hög och han står vid grinden till övervåningen och gråter över att inte få komma upp till Silver som löper.

No comments: